NNIT Expectation Barometer 2018

Dive into best practices of digital innovation – one of the most widely used and coveted terms in business today.

The publication is the result of NNIT’s latest survey on digital innovation and draws on the answers of 250 respondents in the spring of 2018. Also, we have supplemented the report with interviews of 6 innovative CIOs, who contribute with their insightful input and experiences.

In the publication we delve into the best practices and experiences of these businesses to uncover, what makes the difference between the Navigators, who have taken digital innovation to heart, and the Base Campers, who are making the preparations for future digital expeditions – but aren’t quite there yet.

All that remains is the question – is your company geared towards digital innovation?

NNIT Forventningsbarometer 2018

Dyk ned i best practice inden for digital innovation – en af de mest anvendte og eftertragtede termer i erhvervslivet i dag.

Publikationen er resultatet af NNIT’s seneste barometerundersøgelse om digital innovation, som trækker på besvarelserne fra 250 respondenter i den førte halvdel af 2018. Vi har desuden krydret rapporten med interviews af 6 innovative CIOs, der bidrager med deres skarpe input og erfaringer.

I publikationen dykker vi ned i virksomhedernes best practices og erfaringer for at afdække, hvad der udgør forskellen mellem Navigatørerne, som for alvor har taget den digitale innovation til sig, og Base camperne, som er i gang med at forberede sig til fremtidige digitale ekspeditioner – men som endnu ikke er helt i mål.

Det eneste, der står tilbage, er spørgsmålet – er din virksomheder gearet til digital innovation?

CIO pioneers

CIO pioneers

You will get your results elaborated in a Benchmark Map, where you can compare your results with other participants and IT pioneers such as Arla, Copenhagen Airport, COWI, Danish Crown, Hedeselskabet and Lundbeck. Read about their road to digital innovation.

Din innovationsscore bliver uddybet i et Benchmark Map, hvor du kan sammenligne dine resultater med de andre deltagere og it-pionerer som Arla, Copenhagen Airport, COWI, Danish Crown, Hedeselskabet og Lundbeck. Læs om deres tilgang til digital innovation.

GET YOUR COMPANYS INNOVATION SCORE AND BENCHMARK AGAINST THE BEST

Få din innovationsscore og benchmark dig mod de bedste

Try the NNIT Expectation Barometer and find out what stage your company is at on the road to digital innovation – and get a personal Benchmark Map.

Prøv NNIT Forventningsbarometer og find ud af, hvilket niveau din virksomhed befinder sig på inden for digital innovation – og få et personligt Benchmark Map.

It only takes 5 minutes.

Det tager kun 5 minutter.

Expert articles

Ekspert artikler

At NNIT we would to improve your business. No matter what option your business wants to explore, such as Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud, Robotics, Blockchain, DevOps or Pretotyping, our ambition is to help you grow digital innovation and achieve your goals. In addition, we have gathered articles based on the results from our Expectation Barometer about strategy, organisation, technology, competences and eco-systems.

Hos NNIT vil vi gerne være med til at gøre det bedre. Uanset hvilke muligheder din virksomhed ønsker at udforske, f.eks Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud, Robotics, Blockchain, DevOps eller Pretotyping, er vores ambition at hjælpe dig med at dyrke digital innovation og nå dine mål. Derudover har vi samlet artikler baseret på resultaterne fra vores forventningsbarometer om strategi, organisation, kompetencer, teknologi og eco-systems.

How far is your company?

Hvor langt er din virksomhed?

Navigator

Can you call yourself a Navigator, with lots of digital innovation in your backpack and your sights zeroed in on the next goal?

Navigator

Kan din virksomhed kalde sig Navigator med en masse digital innovation i rygsækken og blikket rettet mod de næste mål?


Explorer

Are you in full Explorer mode, well on your way towards deploying digital innovation to build your business?

Explorer

Er din virksomhed i fuld Explorer form og godt på vej med digital innovation, der kan skabe ny forretning?


Base Camp

Are you at Base Camp, where you are making preparations, rounding up your team and equipment before the expedition begins in earnest?

Base Camp

Er din virksomhed på Base Camp, hvor I forbereder jer, samler mandskab og udstyr før ekspeditionen for alvor kan begynde?